Новини

Разгледайте разнообразието от
вдъхновяващи рецепти, съвети и кампании

Европейски съюз

Финансиране: ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Първо място по качество на продукта

Шпек Бургас КФМ е единственият продукт получил най-висока оценка “1”.

Нови продукти

Бързаме да ти споделим за нашите нови продукти